Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe

W dzisiejszych czasach aby odnaleźć się w nowoczesnym, zglobalizowanym świecie nie wystarczy sama wiedza, potrzebujemy szeregu kompetencji. Obecnie słyszy się coraz więcej opinii, że szkoła ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale i przygotowywać dzieci do przyszłego życia. Tylko jak to zrobić, skoro nie wiemy, co przyszłość planuje. Już teraz na rynku pracy mówi się o braku umiejętności młodych ludzi odnośnie logicznego myślenia, komunikatywności, sumienności, odpowiedzialności, kreatywności, przedsiębiorczości czy pracy w zespole. Nad tym problemem pochyliła się UE, która w 2006 wydała „Europejskie Ramy Odniesienia” – zalecenia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Kompetencje kluczowe zdefiniowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Są one potrzebne do samorealizacji rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.”

Wyodrębnione przez Radę Europy kompetencje kluczowe:

Większość z nas uważa, nie zdaje sobie sprawy z istoty posiadania rozwiniętych kompetencji kluczowych. Stwierdzamy, że umiejętności nabyte w procesie edukacji wystarczają na bezproblemowe odnalezienie się na rynku pracy. Często zdarza się również, że nie znamy pojęcia kompetencji kluczowych i nie rozumiemy ich tak, jak zostały zdefiniowane. Wydają się one na tyle oczywiste, że nie staramy się zgłębić tego tematu albo po prostu wstydzimy się do tego przyznać. Nic bardziej mylnego. Dlatego też Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED zajmuje się propagowaniem i wyjaśnianiem pojęcia kompetencji kluczowych i ich roli w naszym życiu. Szczególnie jest to istotne w rozwoju dzieci i młodzieży.
Pamiętajmy! Z pewnymi predyspozycjami się rodzimy ale kompetencji kluczowych możemy się nauczyć i rozwijać je przez całe życie! Fundacja FRRED oferuje szereg produktów edukacyjnych mających za zadanie rozwój i trening tych umiejętności.