Działamy transparentnie i celowo

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej (FRRED) koncentruje się na wspomaganiu oraz rozwoju procesu edukacyjnego. Jej celem jest promocja oraz wdrażanie zintegrowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych z zakresu rozwijania umiejętności oraz kompetencji uczenia się.

Działamy wielopłaszczyznowo. Przekazujemy środki i sprzęt do szkolnych pracowni tematycznych, które służą efektywnej edukacji dzieci i młodzieży. Realizujemy dla nich warsztaty edukacyjne w oparciu o nowatorskie programy edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz szybkość uczenia się. Wspomagamy rodziców i nauczycieli – przeprowadzamy szkolenia, wspólnie pracujemy, aby budować ich kompetencje, autorytet i wrażliwość na potrzeby najmłodszych.

Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy darczyńca wiedział, że jego wpłata zostanie przekazana na rzecz konkretnej, wybranej przez niego szkoły. Dlatego przekazanie 1,5% zostanie udokumentowane przez Urząd Skarbowy w zestawieniach oddzielnych dla każdej placówki.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup czy działanie edukacyjne wskazane przez szkołę, której ofiarowano 1,5%.