Działalność Fundacji FRRED

Nadrzędnym celem Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej jest wspomaganie oraz rozwój procesu edukacyjnego. Cel ten realizowany jest poprzez promocję oraz wdrażanie zintegrowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych narzędzi szkoleniowych z zakresu rozwijania umiejętności oraz kompetencji uczenia się.

Główne zadania Fundacji FRRED: