Akademie FRRED

Akademia FRRED Warszawa

Akademia FRRED w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę. Specjalizuje się w zajęciach dla dzieci i młodzieży z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Oferujemy następujące warsztaty „Odkryj swój sposób na naukę”:

 • Kopalnia diamentów
  Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 10 – 12 lat (klasa VI – VI szkoły podstawowej). Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Zdobywcy kosmosu
  Warsztaty przeznaczone dla młodzieży klas VII – VIII szkoły podstawowej. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Półkolonie
  Półkolonie dla dzieci w wieku 5 – 12 lat.
  Przeprowadzane w okresie wakacji bądź ferii zimowych w cyklu tygodniowym po 9 godzin dzienne (08:00 – 17:00). Oferta zawiera dwa odrębne tematy przewodnie półkolonii dzięki czemu dzieci mogą skorzystać z odrębnych form zajęć w przypadku uczestnictwa w cyklu dwutygodniowym.
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
  Warsztaty dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej realizowane w dowolnym, ściśle związanym z tematyką zajęć terenie (np. gospodarstwo ekologiczne, szkoła przetrwania). Przeprowadzane są w okresie roku szkolnego. Trwają 3 – 5 dni w zależności od rodzaju warsztatów.

Na poszczególne warsztaty można się zapisywać telefonicznie bądź drogą elektroniczną:
Tel. 22 506 59 90 e-mail: baza@frred.eu
Zapraszamy

Akademia FRRED Opole

Akademia FRRED w Opolu obejmuje swoim zasięgiem Opole oraz cały powiat opolski. Specjalizuje się w zajęciach dla dzieci i młodzieży z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Oferujemy następujące warsztaty „Odkryj swój sposób na naukę”:

 • Kopalnia diamentów
  Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 10 – 12 lat (klasa VI – VI szkoły podstawowej). Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Zdobywcy kosmosu
  Warsztaty przeznaczone dla młodzieży klas VII – VIII szkoły podstawowej. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Półkolonie
  Półkolonie dla dzieci w wieku 5 – 12 lat.
  Przeprowadzane w okresie wakacji bądź ferii zimowych w cyklu tygodniowym po 9 godzin dzienne (08:00 – 17:00). Oferta zawiera dwa odrębne tematy przewodnie półkolonii dzięki czemu dzieci mogą skorzystać z odrębnych form zajęć w przypadku uczestnictwa w cyklu dwutygodniowym.
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
  Warsztaty dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej realizowane w dowolnym, ściśle związanym z tematyką zajęć terenie (np. gospodarstwo ekologiczne, szkoła przetrwania). Przeprowadzane są w okresie roku szkolnego. Trwają 3 – 5 dni w zależności od rodzaju warsztatów.

Na poszczególne warsztaty można się zapisywać telefonicznie bądź drogą elektroniczną:
Tel. 77 440 63 23 e-mail: eurosupport@frred.eu
Zapraszamy

Akademia FRRED Olsztyn

Akademia FRRED w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem Olsztyn oraz cały powiat olsztyński. Specjalizuje się w zajęciach dla dzieci i młodzieży z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Oferujemy następujące warsztaty „Odkryj swój sposób na naukę”:

 • Kopalnia diamentów
  Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 10 – 12 lat (klasa IV – VI szkoły podstawowej). Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Zdobywcy kosmosu
  Warsztaty przeznaczone dla młodzieży klas VII – VIII szkoły podstawowej. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.
 • Półkolonie
  Półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.
  Przeprowadzane w okresie wakacji bądź ferii zimowych w cyklu tygodniowym po 9 godzin dzienne (08:00 – 17:00). Oferta zawiera dwa odrębne tematy przewodnie półkolonii dzięki czemu dzieci mogą skorzystać z odrębnych form zajęć w przypadku uczestnictwa w cyklu dwutygodniowym.
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
  Warsztaty dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej realizowane w dowolnym, ściśle związanym z tematyką zajęć terenie (np. gospodarstwo ekologiczne, szkoła przetrwania). Przeprowadzane są w okresie roku szkolnego. Trwają 3 – 5 dni w zależności od rodzaju warsztatów.

W Akademii FRRED Olsztyn funkcjonuje Centrum Edukacyjne FRRED. Jest to specjalnie przygotowana i wyposażona sala do realizacji zajęć eksperymentalnych. Zajęcia te w formie warsztatów cyklicznych oraz jednorazowych pokazów dedykowane są zarówno szkołom jak i osobom indywidualnym. Proponowane warsztaty oparte są na podstawie programowej nauk przyrodniczych dla klas IV – VI oraz chemii, fizyki i biologii dla klas VII – VII szkoły podstawowej. W cały sprzęt oraz materiały dydaktyczne Centrum Edukacyjne FRRED wyposażyła niemiecka firma PHYWE Systeme GmbH & Co., która jest światowym liderem oferującym pomoce do nauki eksperymentalnej począwszy od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie.

Na poszczególne warsztaty można się zapisywać telefonicznie bądź drogą elektroniczną:
e-mail: biuro@frred.eu
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K
Zapraszamy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Kluczowych (CKK) bądź Certyfikatu Treningu Kompetencji Kluczowych (CTKK) – prosimy o kontakt.

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED
Tel. / fax (+48) 89 534 15 74
e-mail: biuro@frred.eu