Akademia FRRED

Akademie FRRED są to punkty edukacyjne realizujące główne cele Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED dotyczące propagowania rozwoju kompetencji kluczowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Cele Akademii FRRED

Akademie FRRED prowadzą w oparciu o sprawdzone metody i produkty zajęcia dla dzieci i młodzieży a także rodziców, które polegają głównie na kształtowaniu kompetencji kluczowych z uwzględnieniem umiejętności uczenia się oraz rozwoju własnych uzdolnień. Sztandarowym produktem edukacyjnym oddziałów Fundacji FRRED są warsztaty „Odkryj swój sposób na naukę”.
Podczas tych zajęć uczestnik doświadcza radość płynącą z nauki, co więcej, uczy się, jak samo może uczyć się w sposób przyjemny, a przez to bardziej efektywny. Dodatkowo rozwija kompetencje dotyczące twórczości, kreatywności i myślenia dywergencyjnego pozwalającego na wykorzystanie potencjału intelektualnego, a także na wzmacnianiu kompetencji społecznych pod kątem rozwijania umiejętności współpracy. Warsztaty te mają na celu pomóc każdemu uczniowi odkryć swój własny, lepszy „sposób na naukę”. Co dalej z tym odkryciem zrobi, będzie zależało od niego. Będzie chciało coś z nim zrobić, jeśli dostrzeże osobiste korzyści i doświadczy osobistych efektów. Rolą prowadzącego trenera jest wzmacnianie w dziecku decyzji, aby to, czego doświadczy i nauczy się na warsztatach przenosiło i rozwijało w szkole oraz w domu. Uczestnik w trakcie zajęć także poznaje siebie, doświadczając i otrzymując informacje od innych oraz od samego siebie.

Każdy uczestnik warsztatów „Odkryj swój sposób na naukę”:

  • przekonuje się i doświadczył tego, że jest kompetentny i skuteczny: potrafi się uczyć, zapamiętywać, twórczo myśleć, pracować w zespole
  • poznaje swój indywidualny styl uczenia się oraz inne możliwe style;
  • próbuje różnych techniki i metod uczenia się oraz dokonuje wyboru tych, które mu odpowiadają – tworzy swój własny „sposób na naukę”
  • odkrywa, jak może zadbać o odpowiedni stan do nauki: fizyczny, umysłowy i emocjonalny
  • sprawdza, jak może uczyć się i uczyć innych, współpracując zespołowo

Dlatego też fundamentem naszych warsztatów jest:

  • motywowanie poprzez pracę na potencjale kompetencyjnym i poczuciu skuteczności
  • diagnoza indywidualnego stylu uczenia się i dopasowanie do niego „sposobu na naukę” w oparciu o poznane techniki i metody
  • zarzadzanie optymalnymi stanami do nauki
  • rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej