Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2022

pt. “Utworzenie i wyposażenie czterech mobilnych pracowni edukacyjnych: fizyczno-astronomicznych i chemiczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z obszarów OSI województwa warmińsko-mazurskiego”, zgodnie z umową nr RPWM.09.0303-28-0001/22 z dnia 30.05.2022r.

 

Cel projektu: popularyzacja nauki i innowacji poprzez inwestycje w innowacyjną strukturę edukacyjną.

Planowane efekty: wzmocnienie gospodarcze regionu poprzez wyższy udział nakładów na edukację i upowszechnianie atrakcyjnych form kształcenia przez całe życie.

Wartość projektu: 3 031 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 451 796,32 zł

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową projektu – https://mobilnelaboratoria.frred.eu