Centrum Edukacyjne FRRED

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED mając na uwadze nowoczesną edukację dzieci i młodzieży postanowiła przybliżyć uczniom nauki przyrodnicze w taki sposób, aby stały się bardziej zrozumiałe oraz ciekawe. Dzięki współpracy z niemiecką firmą Phywe Systeme GmbH & Co produkującą profesjonalne pomoce dydaktyczne dla szkół w Olsztynie zostało otwarte Centrum Edukacyjne FRRED. Centrum to organizuje warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, podczas których przeprowadzane są eksperymenty naukowe.

Eksperymenty naukowe – dlaczego są tak istotne?

Jedną z kompetencji kluczowych są podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Jak je rozwijać w sposób ciekawy i jednocześnie nie sprawiający większych trudności? Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku, kiedy chcemy dzieci i młodzież zainteresować nauką. Każdy z nas dorosłych na pewno pamięta szkolne czasy, gdy zmorą były lekcje chemii czy fizyki. Wiele tematów było dla nas niezrozumiałą zagadką a to, co powiedział nauczyciel należało przyjąć jako pewnik. Odpowiedzią na te problemy są eksperymenty naukowe. Nawet podstawy programowe przedmiotów przyrodniczych stawiają przed nauczycielami wymóg przeprowadzania eksperymentów. Czy tak się dzieje rzeczywiście? Niestety bardzo rzadko. Nasze szkoły przeważnie nie posiadają odpowiednich sal do nauczania za pomocą doświadczeń. Nieliczne z nich próbują przygotować kilka lekcji eksperymentalnych, ale nie należą one do najciekawszych ze względu na ograniczony budżet. Czasami szkoły „posiłkują się” wycieczkami do znanych centrów naukowych w Warszawie lub Gdańsku. A przecież zdajemy sobie sprawę, że łatwiej zapamiętać to, co rozumiemy i czego sami doświadczyliśmy.

Działalność Centrum Edukacyjnego FRRED

  • organizujemy warsztaty z eksperymentami naukowymi z nauk przyrodniczych oraz fizyki i chemii oparte na podstawie programowej dla klas IV – VIII szkoły podstawowej w formie jednorazowych lekcji oraz cyklicznych spotkań

  • w ramach warsztatów „Odkryj swój sposób na naukę”, realizowanych jako zajęcia pozaszkolne w cyklu rocznym, propagujemy uczenie się poprzez doświadczenia i pomagamy zrozumieć trudne pojęcia naukowe

  • prowadzimy spotkania dla kadry nauczycielskiej oraz wszelkich instytucji odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży mające na celu upowszechnienie eksperymentów naukowych w szkołach

  • wspieramy przy pisaniu projektów unijnych dotyczących rozwoju edukacji eksperymentalnej