Produkty Akademii FRRED

Kopalnia skarbów – Odkryj swój sposób na naukę

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.

Kopalnia diamentów – Odkryj swój sposób na naukę

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 10 – 12 lat. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.

Zdobywcy kosmosu – Odkryj swój sposób na naukę

Warsztaty przeznaczone dla młodzieży w wieku 13 – 16. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.

Zdobywcy wszechświata – Odkryj swój sposób na naukę

Warsztaty przeznaczone dla młodzieży szkół średnich. Warsztaty prowadzone są w cyklu rocznym od października do czerwca o łącznej ilości 60 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne.

Półkolonie

Półkolonie dla dzieci w wieku 5 – 12 lat.
Przeprowadzane w okresie wakacji bądź ferii zimowych w cyklu tygodniowym po 9 godzin dzienne (08:00 – 17:00). Oferta zawiera dwa odrębne tematy przewodnie półkolonii dzięki czemu dzieci mogą skorzystać z odrębnych form zajęć w przypadku uczestnictwa w cyklu dwutygodniowym.

Wyjazdowe warsztaty edukacyjne

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych realizowane w dowolnym, ściśle związanym z tematyką zajęć terenie (np. gospodarstwo ekologiczne, szkoła przetrwania). Przeprowadzane są w okresie roku szkolnego. Trwają 3 – 5 dni w zależności od rodzaju warsztatów.

Wsparcie dla rodziców

Proponujemy Państwu szkolenia i warsztaty o różnej tematyce, głównie związanej z wychowaniem dzieci.

  1. Jestem rodzicem – co ważne dla mojego dziecka” – warsztaty prowadzone w cyklu semestralnym o łącznej ilości 30 godzin. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia popołudniowe.
  2. Rozwój kompetencji kluczowych mojego dziecka” – warsztaty prowadzone w cyklu rocznym zgodnie z zajęciami dziecka uczestniczącego w warsztatach o łącznej ilości 30 godzin. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie po 1,5 godziny w trakcie zajęć dziecka.
  3. Emocje dziecka” – jedno spotkanie trwające 1,5 godziny
  4. Jak dziecku postawić granice – aby dziecko słuchało” – jedno spotkanie trwające 1,5 godziny.
  5. Profilaktyka uzależnień” – dwa spotkania trwające 1,5 godziny.
  6. Zostań świadomym konsumentem” – warsztaty prowadzone w cyklu dwumiesięcznym o łącznej ilości 10 godzin. Spotkania odbywają raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne jako zajęcia popołudniowe.