Umiejętność uczenia się

To zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia si ę, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Każdy z tą kompetencją się rodzi, ale problem jest w tym, żeby tak się uczyć aby osiągnąć cel w jak najlepszy dla siebie sposób. Najistotniejsze jest to, żeby odnaleźć swój sposób na naukę oraz być świadomym także własnych słabych stron w tym zakresie. Podstawową wiedzę otrzymujemy podczas pierwszych lat nauki w szkole ale później już jest gorzej. Dlaczego? Brakuje nam motywacji a trudniejsze tematy wymagają więcej wysiłku. Dlatego też ta kompetencja jest chyba najważniejszą ze wszystkich, ponieważ otwiera nam drogę do nabycia pozostałych umiejętności oraz przede wszystkim rozwijamy samego siebie, poznajemy i rozumiemy otaczający nas świat. Pozytywna postawa w połączeniu z tą kompetencją pozwala na osiąganie sukcesów przez całe życie w ważnych dla nas sferach.