Porozumiewanie się w języku obcym

Ta kompetencja jest ściśle związana z umiejętnością komunikacji ale w języku obcym. Stopień opanowania języka bądź  języków obcych zależny jest od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb i zainteresowań danej osoby. Dodatkowo kompetencja ta obejmuje świadomość różnorodności kulturowej.