Porozumiewanie się w języku ojczystym

Pod tą kompetencją kryje się umiejętność skutecznego porozumiewania w mowie i piśmie w różnych sytuacjach. Ta cecha decyduje o naszej komunikatywności, precyzji w wypowiadaniu się i aktywnym słuchaniu. Świadczy także o umiejętności gromadzenia i interpretacji faktów, wyrażania własnych opinii oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu a także ukazuje wrażliwość na walory estetyczne.