Kompetencje społeczne i obywatelskie

Obejmują one między innymi umiejętność porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, rozumienia różnych punktów widzenia oraz zdolność do empatii. Osoby posiadające tę kompetencję interesują się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, szanują innych ludzi a także pokonują uprzedzenia. Bliskie im są pojęcia demokracji, sprawiedliwości, równości i praw obywatelskich wraz z ich stosowaniem przez różne instytucje. Kompetencje te decydują o aktywność obywateli w życiu społecznym na szczeblu sąsiedzkim, regionalnym ale i także pozwalają na uczestnictwo w podejmowaniu istotnych decyzji państwowych np. w drodze głosowania.