Inicjatywność i przedsiębiorczość

Oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Umiejętności tej kompetencji odnoszą się np. do zarządzania różnymi projektami, planowania, organizowania, zarządzania, kierowania i zlecania zadań, analizowania, komunikowania, dokonywania oceny i sprawozdań, prowadzenia skutecznej negocjacji a także zdolności pracy indywidualnej i zespołowej. Pozwalają na realizację wszelkich celów.