Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Program warsztatów z rozwoju kompetencji kluczowych „Odkryj swój sposób na naukę” opiera się na nowatorskich założeniach metodyczno-dydaktycznych, które ukierunkowane są nie na rozwiązaniach, ale na wzmacnianie samodzielności poznawczej w procesie nauki w szkole i poza nią. Metodologia została opracowana w oparciu o wyniki badań efektywności uczenia się i nauczania oraz podstawy psychologii poznawczej, neuropedagogiki, kinezjologii edukacyjnej i innych założeń nowoczesnych koncepcji uczenia się. Kluczowym założeniem metodologicznym jest tzw. learning by doing: nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie.
Treść programowa oparta na wzmacnianiu kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży zawiera w sobie rozwiązania zaczerpnięte z rozmaitych obszarów, jest więc programem pokazującym uczenie się z różnych perspektyw: fizjologicznej, społecznej i emocjonalnej. Jest to ciekawy, prosty i niezwykle skuteczny program pracy ukierunkowany na odkrycie własnego stylu przyswajania wiedzy. Istotą proponowanych warsztatów „Odkryj swój sposób na naukę” jest umiejętne zarządzanie emocjami i wewnętrznymi zasobami, jakimi są kompetencje kluczowe.

Co dają warsztaty z rozwoju kompetencji kluczowych „Odkryj swój sposób na naukę”?

  • wzrost pewności siebie (częstsze zgłaszanie się do odpowiedzi i zadawanie pytań podczas lekcji
  • lepsze radzenie sobie ze stresem (podejmowanie różnego rodzaju wystąpień publicznych) oraz świadome stosowanie technik relaksacyjnych
  • poprawa wyników nauczania (wyższe oceny w szkole oraz lepsze wyniki z egzaminów)
  • zmiana nastawienia do nauki (nauka już nie jest przykrym obowiązkiem, można czerpać z niej radość)
  • poprawa samooceny i otaczającego środowiska (wzajemne dostrzeganie się, zauważanie zalet innych osób, przede wszystkim wiara w siebie i swoje możliwości)