Warsztaty dla nauczycieli

Utworzone w ramach Fundacji FRRED centra edukacyjne – Akademie FRRED zajmują się również realizowaniem profesjonalnych szkoleń trenerskich dla nauczycieli. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele zdobywają umiejętności i uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz wszelkich warsztatów z nowatorskich, autorskich programów edukacyjno-rozwojowych proponowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej, których priorytetowym zadaniem jest rozwijanie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć trenerskich uwzględniamy:

 • metodologię pracy trenera
 • zarządzanie czasem szkolenia
 • proces grupowy – dynamikę pracy z grupą
 • narzędzia pracy trenera
 • zarządzanie własnym stanem emocjonalnym podczas pracy z grupą
 • trudne sytuacje w pracy z grupą oraz zapewniamy materiały trenerskie dla nauczycieli a także rozmaite pomoce naukowe w postaci podręczników, map czy zadań domowych.

Zalety warsztatów trenerskich Fundacji FRRED dla nauczycieli:

 • poprzez szkolenia z zakresu podstaw trenerskich nauczyciel nabędzie i rozwinie umiejętności obserwacji zachowania bez oceniania, osądzania czy interpretacji
 • zwiększy świadomość własnych zasobów potrzebnych w pracy trenera w celu uzyskania lepszej współpracy
 • nabędzie i rozwinie umiejętności otwartej komunikacji
 • nabędzie i rozwinie umiejętności skutecznego konfrontowania z nieakceptowanym zachowaniem – zmiany czyjegoś zachowania
 • pozna zasady pracy z grupą i będzie wiedział jak przebiega proces grupowy (dynamika pracy grupowej)
 • poszerzy świadomość własnych kompetencji trenerskich/interpersonalnych, a także preferowanego stylu trenerskiego
 • pozna metodologię przygotowania i prowadzenia szkolenia, w tym: konstruowania scenariuszy (opracowywania celów, doboru metod do prezentowanych treści i rodzaju grupy szkoleniowej), prowadzenia ewaluacji warsztatu
 • będzie potrafił zarządzać czasem szkolenia
 • będzie miał świadomość sytuacji psychologicznej poszczególnych uczestników grupy i będzie potrafił dobrać odpowiedni sposób motywacji do potrzeb uczestników
 • pozna aktywne metody pracy grupowej, a także narzędzia wykorzystywane w pracy trenerskiej
 • będzie wiedział jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się podczas pracy z grupą warsztatową
 • będzie potrafił: poprowadzić blok szkoleniowy, udzielić informacji zwrotnej pozostałym uczestnikom szkolenia