Programy edukacyjne dla szkół

Fundacja FRRED opracowuje i wdraża programy edukacyjno-rozwojowe na potrzeby poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zależności od ich potrzeb. Programy
te obejmują zagadnienia dotyczące poszerzania kompetencji kluczowych, poprawy szybkości uczenia się a także planowania własnych ścieżek rozwojowych wśród uczniów. Zajęcia zawsze są dostosowane do wieku uczniów oraz do specyfiki samej szkoły. Obejmują produkty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym naciskiem na szkoły zawodowe.
Opracowywany przez Fundację FRRED program to cykl szkoleń dla nauczycieli, nowatorskie warsztaty dla uczniów oraz spotkania z rodzicami. Tworzymy także wszelkie materiały dydaktyczno-szkoleniowe dla nauczycieli i uczestników zajęć. Istotne jest to, że w ramach danego projektu zapewniamy szkolenia trenerskie dla wszystkich nauczycieli, którzy swoje nowe metody i doświadczenia mogą wykorzystać przyszłości w swojej pracy zawodowej.

Zalety programów edukacyjnych dla szkół Fundacji FRRED:

  • uczniowie przekonują się i doświadczył tego, że są kompetentni i skuteczni: potrafią się uczyć, zapamiętywać, twórczo myśleć, pracować w zespole
  • poznają swój indywidualny styl uczenia się oraz inne możliwe style
  • próbują różnych techniki i metody uczenia się oraz wybierają te, które im odpowiadają – tworzą swój własny „sposób na naukę”
  • odkrywają, jak mogą zadbać o odpowiedni stan do nauki: fizyczny, umysłowy i emocjonalny
  • doświadczają, jak mogą uczyć się i uczyć innych, współpracując zespołowo
  • kadra nauczycielska otrzymuje gotowe, sprawdzone rozwiązania edukacyjne wraz z materiałami dydaktyczno-szkoleniowymi .