Certyfikacja kompetencji kluczowych

Certyfikacja kompetencji kluczowych jest to system oceny posiadania stosownych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Certyfikacja kompetencji jest dokonywana w dwóch płaszczyznach: osobistej i zawodowej. Dzięki temu może być ona narzędziem do rozwoju własnej osobowości, jakie są moje mocne i słabe strony oraz odpowiedzią na pytanie jakim jestem człowiekiem w aspekcie społecznym. Jednakże istotniejszą rolą certyfikacji kompetencji kluczowych jest ocena naszych umiejętności w odzwierciedleniu do sfery zawodowej. Certyfikacja daje nam informację o posiadanych kompetencjach przydatnych dla potencjalnego pracodawcy oraz wskazuje te umiejętności, które należy rozwijać.

Formy certyfikacji kompetencji kluczowych:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Kluczowych (CKK) bądź Certyfikatu Treningu Kompetencji Kluczowych (CTKK) – prosimy o kontakt.

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED
Tel. / fax (+48) 89 534 15 74
e-mail: biuro@frred.eu